Savcı nedir?

Adalet Bakanlığının kontrolü altında, ceza mahkemelerinde amme (kamu) davasını açan, hukuk ve idare mahkemelerinde amme (kamu) menfaatini temsil eden, cezaların yerine getirilmesini teminle vazifeli kılınan, yargı kuvveti karşısında devleti temsil eden kanuni şartlara sahip memur; müdde-i umumi. Modern savcılık teşkilatının kurulması, 1879 yılından sonra, Fransa’nın öncülüğünde gerçekleşmiştir. İslam Hukukunun uygulandığıOsmanlı Devletinde savcılık yoktu. İslam Hukukunda suçluyu takip etme, mahkemede hakkını savunma, şikayet, suçtan zarar görenin görevidir. Ancak mağdurun hakkına kavuşması, suçlunun bir an önce cezalandırılması için devletçe her türlü tedbir alınırdı. Ülkemizde modern anlamda savcılık, Savcılık Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu Muvakkatı ile girmiştir (1879). 1982 Anayasasından önceki kanunlarda da savcılık müessesesine yer verilmektedir. Savcıya, cumhuriyet adına görev yaptığını belirtmek üzere "Cumhuriyet Savcısı" adı verilmektedir. Eskiden Savcı yerine Müdde-i Umumi ifadesi kullanılırdı. Danıştayda savcılık işini yapanlara "Kanun Sözcüsü" denilirken, şimdi onlara da "Danıştay savcısı" denilmektedir.

Savcının vazife ve selahiyeti, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda ve başka kanunlarda düzenlenmiştir.

Savcının görevleri: 1) Araştırma ve kovuşturma görevi, 2) Amme davasını açma ve yürütme, 3) Emniyet tedbirlerine başvurabilme (yakalama, arama, elkoyma gibi), 4) Kanun yoluna başvurma (temyiz etme gibi), 5) Cezaların infazını sağlama, 6) Tebliği gereken kararları ve çağrı belgelerini tebliğ etme, 7) İsim, yazı düzeltme davaları gibi bazı hukuk davalarıyla ilgili görevler. Savcıların her türlü özlük hakları, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılır. Savcı, yürütme organı içerisindedir. adalet Bakanı, savcının üstüdür; ona emir verebilir. Yaptığı iş yargı olmadığından savcı, hakim gibi bağımsız değildir. Kolluk görevlileri adli işlerde savcının emrinde olup, onun yardımcılarıdır.

Sözlükte "savcı" ne demek?

1. Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve tüzeyi yerine getirmek ereğiyle yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

Savcı kelimesinin ingilizcesi

n. public prosecutor, solicitor

Son eklenenler

ıvs

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç